नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया
....

पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिझा तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रम पश्चात ।

Prakash Dhami

कार्यालय प्रमुख

श्री वीरेन्द्रराज पराजुली

बरिष्ठ कृषि अधिकृत
Nirmal

सूचना अधिकारी

ध्रुव राज जोशी

कृषि अधिकृत
9868533844
(AIMMS)

   Dhan Zone Krishimis Nepal

हाम्रो बारेमा

" स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना "

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न स्पष्ट मार्ग चित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनको लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, वाली/वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था जस्ता कृयाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना परियोजनाले गरेको छ । यो परियोजना स्वदेशीसोच, स्वेदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति (ADS) कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना हो । यो परियोजना नेपाल सरकारले आ.व. २०७३/०७४ देखि सुरुवात गरी १० बर्षको लागि विशेष विशेष वालीहरुमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट संभागहरु मार्फत देशैभरी संचालनमा रहेको छ ।


थप हेर्नुहोस्
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक डाउनलोड
प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना
माछा जोन नतिजा प्रकाशन तथा लाभग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना।
लाभग्राही छनौट तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
माछा जोन नतिजा प्रकाशन तथा लाभग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना।
थप हेर्नुहोस्
कानुनी दस्ताबेज
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
कृषि औधोगिक क्षेत्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (Output Based Incentive) कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
प्रधानमन्त्री-कृषि-आधुनिकीकरण-परियोजना-दस्तावेज
थप हेर्नुहोस्
प्रकाशन
शीर्षक डाउनलोड
बार्षिक कार्यक्रम २०८०-८१
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ व २०७८।७९
2077-06-01 PMAMP PIM_Final Approved-1-20
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
धान बालीमा एकीकृत झारपात व्यवस्थापन
धान बालीमा लाग्ने प्रमुख राेगहरु तथा व्यवस्थापन
धान खेती प्रविधि
चैतेधान खेती प्रविधि पुस्तिका
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
केरा खेती लाभ लागत विष्लेषण प्रतिवेदन
थप हेर्नुहोस्

© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.