नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


बोलपत्र
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
5 तोरी वीउको दररेट पेश गर्ने सूचना बोलपत्र 2080-06-23 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
61 चिउरा मिल उद्योगको लागि मेशिनरी तथा अन्य उपकरणहरु खरिद जडान सम्वन्धि विद्युतिय वोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना बोलपत्र 2079-01-11 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.