नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दियासम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

Project Implementation Unit (Paddy Superzone)
बर्दिया
Telephone: ०८४-४६०१४९/४२०१०७
Email: pmamp.piu.bardiya@gmail.com
website: https://piubardiya.pmamp.gov.np/

Contact Us

© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.