नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


फारमहरू
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
7 सूचीकृतको लागि निवेदन फर्म्याट । फारमहरू 2079-05-01 View Download
8 माग फाराम फारमहरू 2079-05-01 View Download
9 सुचिकृत निवेदन फर्मेट २०८० फारमहरू 2080-05-31 View Download
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.