नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


अन्य
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
4 बर्दियाको चिनारी (Brochure) अन्य 2078-02-16 View Download
5 चैतेधान खेती प्रविधि पुस्तिका अन्य 2078-02-15 View Download
6 बर्दिया जिल्लाको गाउँपालिका/नगरपालिका प्रोफाइल, २०७५ अन्य 2078-02-14 View Download
7 धान बालीमा एकीकृत झारपात व्यवस्थापन अन्य 2077-10-06 View Download
8 धान बालीमा लाग्ने प्रमुख राेगहरु तथा व्यवस्थापन अन्य 2077-10-06 View Download
9 धान खेती प्रविधि अन्य 2077-10-06 View Download
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.